IAESTE Srbija

Polaganje ispita iz engleskog jezika (za studente Univerziteta u Beogradu)

Obaveštavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za usavršavanje u inostranstvu i verifikovali svoju prijavu da će se test iz engleskog jezika održati u kancelariji IAESTE-a u periodu od 20. do 23.12.2012. godine i to:

Konkurs

Za slanje studenata tehničkih fakulteta kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2013. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- da su REDOVNI STUDENTI koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
- da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
- da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim ili španskim;
- da nisu stariji od 28 godina.

Raspored raspodele praksi za 2012. godinu

Raspodela praksi za 2012. godinu će se obaviti od 06.03. - 10.03.2012. godine. Svim kandidatima će e-mail informacija sa instrukcijama za pregled obezbedjenih mesta za usavršavanje biti poslata u utorak 06.03. tokom dana zbog nastalih tehničkih problema!

INFO predavanje 2012

Obaveštavaju se studenti Univerziteta u Beogradu koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u inostranstvu da će se 2. marta u 5 sati u velikom amfiteatru TMF-a održati info predavanje na kom će biti predstavljene mogućnosti usavršavanja u 2012. godini.

Polaganje ispita iz engleskog jezika (za studente Univerziteta u Beogradu)

Obaveštavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za usavršavanje u inostranstvu i verifikovali svoju prijavu da će se test iz engleskog jezika održati u kancelariji IAESTE-a u periodu od 23. do 25.12.2011. godine i to:

Konkurs

Za slanje studenata tehničkih fakulteta kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2012. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- da su REDOVNI STUDENTI koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
- da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
- da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim ili španskim;
- da nisu stariji od 28 godina.

Za detaljnije informacije o fakultetima obuhvaćenim konkursom i način prijavljivanja pogledajte:

Konkurs je otvoren do 16.12.2011. godine.

Kandidati će nakon prijavljivanja polagati ispit iz engleskog jezika. Termini i raspored polaganja će biti poslati svakom kandidatu e-mailom.

Sredstva za plaćanje putnih troškova studenti će obezbediti sami ili uz eventualnu pomoć svojih stipenditora ili sponzora.

Raspored raspodele praksi za 2011. godinu

Zbog tehničkih problema raspodela mesta po fakultetima je pomerena i obaviće se u periodu od 03.03. - 05.03.2011. godine. Svim kandidatima će e-mail informacija sa instrukcijama za pregled obezbedjenih mesta za usavršavanje biti poslata tokom dana.

INFO predavanje 2011

Obaveštavaju se studenti Univerziteta u Beogradu koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u inostranstvu da će se 25. februara u 5 sati u velikom amfiteatru TMF-a održati info predavanje na kom će biti predstavljene mogućnosti usavršavanja u 2011. godini.

Polaganje ispita iz engleskog jezika (za studente Univerziteta u Beogradu)

Obaveštavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za usavršavanje u inostranstvu i verifikovali svoju prijavu da će se test iz engleskog jezika održati u kancelariji IAESTE-a u periodu od 24. do 26.12.2010. godine i to:

Konkurs

Za slanje studenata tehničkih fakulteta kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2011. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- da su REDOVNI STUDENTI koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
- da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
- da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim ili španskim;
- da nisu stariji od 28 godina.

Za detaljnije informacije o fakultetima obuhvaćenim konkursom i način prijavljivanja pogledajte:

Konkurs je otvoren do 17.12.2010. godine.

Kandidati će nakon prijavljivanja polagati ispit iz engleskog jezika. Termini i raspored polaganja će biti poslati svakom kandidatu e-mailom.

Sredstva za plaćanje putnih troškova studenti će obezbediti sami ili uz eventualnu pomoć svojih stipenditora ili sponzora.

Syndicate content