Za studente Univerziteta u Novom Sadu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

· Fakulteta Tehničkih Nauka
· Prirodno-matematičkog fakulteta
· Poljoprivrednog fakulteta
· Medicinskog fakulteta (Farmacija)
· Tehnološkog fakulteta

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a zatim predati potrebna dokumenta (više detalja) i podneti indeks na uvid. Dokumenta možete predati svakog radnog dana od 24.11.2014. do 19.12.2014. između 11h i 16h u Ćirpanovoj 1, prvi sprat, lokal 9.

Više informacija možete pronaći na www.iaeste.uns.ac.rs ili lično u našim prostorijama. Termini i raspored polaganja testa iz engleskog jezika, koji će se održati sredinom januara, takođe će biti objavljeni na istom web sajtu.​

Ostali univerziteti