Raspored raspodele praksi za 2013. godinu

Raspodela praksi studentima Beogradskog Univerziteta za 2013. godinu će se obaviti od 28.02. - 03.03.2013. godine.

E-mail sa informacijama i instrukcijama za pregled obezbedjenih mesta za usavršavanje je poslat svim kandidatima.

Četvrtak, 28.02.2013. godine
u 14:00 Rudarsko-geološki fakultet
u 14:30 Fakultet fizičke hemije
u 15:00 Hemijski fakultet
u 15:30 Fizički fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Petak, 01.03.2013. godine
u 14:00 Farmaceutski fakultet
u 14:30 Poljoprivredni fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 15:00 Matematički fakultet
u 15:30 FON
u 16:00 Mašinski fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Subota, 02.03.2013. godine
u 10:30 Šumarski fakultet
u 11:00 Građevinski fakultet
u 12:00 Tehnološko-metalurški fakultet
u 13:00 Elektrotehnički fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Nedelja, 03.03.2013. godine
u 11:00 Arhitektonski fakultet
u 14:00 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlašćenjem.

Pododbor IAESTE Beograd