Često postavljana pitanja

Kako se rangiraju kandidati za odlazak na praksu?
Rang liste kandidata sastavljaju fakulteti, i takve dostavljaju IAESTE-u Srbije. Kandidati se rangiraju na osnovu prosečne ocene, a kao dodatni kriterijum vrednuje se ocena sa ispita iz poznavanja stranog jezika.

Kako se odvija sama raspodela?
Raspodeli praksi za određen fakultet prisustvuju svi prijavljeni kandidati sa tog fakulteta. Kandidati dobijaju informacije o aktuelnim ponudama i uslovima koje treba da ispunjavaju za svaku ponaosob. Nakon toga, u skladu sa pozicijom na rang-listi, student bira jednu od ponuđenih praksi.

Kakvu prednost mi daje dobra ocena sa ispita iz poznavanja stranog jezika?
Svaka praksa traži određeni nivo poznavanja engleskog jezika, zavisno od želje poslodavca. Tako npr. student koji je prvi na rang listi svog fakulteta, ali sa ocenom iz engleskog jezika nižom od one koju je odredio poslodavac, NE MOŽE da odabere datu praksu na raspodeli.

U kom periodu se obavljaju prakse, i koje su dužine trajanja prakse?
Trajanje prakse, kao i period u kom data praksa treba da se obavi, definiše poslodavac. U većini slučajeva u pitanju je letnji period, u trajanju od 2 do 3 meseca. Minimum trajanja prakse je 6 nedelja, a maksimum 18 meseci.

Da li mogu da odem na praksu ako ne ispunjavam uslove konkursa?
Da. Odlazak na praksu je moguć ako student ne ispunjava uslove konkursa, ali samo na tzv. rezervisanu praksu. U tom slučaju, student treba sam da pronađe poslodavca u inostranstvu koji će da mu obezbedi stručnu praksu, nakon čega IAESTE Srbije pomaže u dobijanju potrebne papirologije.

Da li mogu da odem na praksu ako moj fakultet nije obuhvaćen konkursom?
Da. Studenti državnih fakulteta koji nisu obuhvaćeni konkursom IAESTE-a Srbije, kao i studenti privatnih univertziteta imaju mogućnost odlaska na praksu. U ovom, kao i u prethodnom slučaju, radi se o rezervisanoj praksi. Na osnovu iskustava iz prethodnih godina, više desetina studenata je na ovaj način obezbedilo praksu.

Koje troškove snosim ako odem na praksu?
Student pokriva troškove odlaska na praksu, odnosno transport, troškove konkursa i eventualne troškove izdavanja vize (za određene države IAESTE studenti su oslobođeni plaćanja vize). Sponzorstva studenata su jedan od mogućih načina za pokrivanje ovih troškova.

Šta ako ne dobijem praksu na raspodeli?
Procenat studenata koji na raspodeli dobiju praksu varira od fakulteta do fakulteta, ali po pravilu nikada ne bude 100%. Oni studenti koji ne dobiju praksu na raspodeli u februaru imaju mogućnost naknadnog dobijanja praksi, koje iz nekog razloga nisu raspodeljene u nekim drugim zemljama. U tom slučaju, najčešće je potrebno brzo reagovati slanjem sve potrebne dokumentacije našeg studenta, zbog čega je vrlo važno imati spreman CV, preporuku sa fakulteta, spisak položenih predmeta i pismo o namerama.

Gde ću biti smešten kada odem na praksu?
Na ovo pitanje ne postoji jedinstven odgovor. Organizacija smeštaja zavisi od zemlje do zemlje. U nekim su studenti smešteni u studentske domove, u nekim u privatni smeštaj, dok su u nekim zemljama smešteni u porodice. U većini zemalja IAESTE obezbeđuje smeštaj.