Konkurs

Za slanje studenata tehničkih fakulteta, računarstva kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2024. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- da imaju status studenta u školskoj 2023/2024 godini (na osnovnim, master ili doktorskim studijama);
- da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
- da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, nemačkim ili španskim;
- da nisu stariji od 28 godina.

Za detaljnije informacije o fakultetima obuhvaćenim konkursom i način prijavljivanja pogledajte:

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, zaključno sa 24.12.2023. godine. Svaki kandidat će nakon prijave dobiti uputstvo o daljim koracima i načinu predaje dokumentacije.

Sredstva za plaćanje putnih troškova studenti će obezbediti sami ili uz eventualnu pomoć svojih stipenditora ili sponzora, a tokom prakse je obezbedjena stipendija.