za studente Univerziteta u Beogradu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti IV i V godine studija:

Arhitektonskog fakulteta (I i II godina Akademskih studija - Master kao i IV i V godine integrisanih studija)
Elektrotehničkog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)
Farmaceutskog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)
FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)
Građevinskog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija, Geodetski odsek - I i II godina Master studija)
Mašinskog fakulteta (I i II godina Akademskih studija - Master)
Poljoprivrednog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)
PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet)
Rudarsko-geološkog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)
Saobraćajnog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)
Tehnološko-metalurškog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)
Šumarskog fakulteta (IV godina Osnovnih i I godina Master studija)

Konkurs je otvoren do 24.12.2023. godine.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 02.02.2024. godine.

Povratak na prethodnu stranu