Ostali univerziteti i visoke škole

Informacija za studente OSTALIH univerziteta i visokih škola

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju svi studenti tehničkih fakulteta, računarstva kao i fakulteta prirodnih nauka, državnih ili privatnih, sa teritorije Srbije.

Konkurs je otvoren do 30.12.2023. godine.

Povratak na prethodnu stranu