Konkurs

Za slanje studenata tehničkih fakulteta kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2020. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- da imaju status studenta u školskoj 2019/2020 godini;
- da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
- da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, nemačkim ili španskim;
- da nisu stariji od 28 godina.

Za detaljnije informacije o fakultetima obuhvaćenim konkursom i način prijavljivanja pogledajte:

Konkurs je otvoren do 27.12.2019. godine.

Kandidati će nakon prijavljivanja polagati ispit iz engleskog jezika. Termini i raspored polaganja će biti objavljeni na www.iaeste.ac.rs

Sredstva za plaćanje putnih troškova studenti će obezbediti sami ili uz eventualnu pomoć svojih stipenditora ili sponzora.