Ostali univerziteti i visoke škole

Informacija za studente OSTALIH univerziteta i visokih škola (ne važi za studente Univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Prištini kao ni za VIŠER)

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti tehničkih fakulteta, računarstva kao i fakulteta prirodnih nauka.

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu i zatim poslati mejl na adresu konkurs@iaeste.ac.rs Svakom kandidatu će biti poslato uputstvo o daljim koracima kao i načinu predaje dokumentacije.

Kandidati koji nemaju odgovarajući sertifikat (TOEFL, FCE, DELE, Goethe-Zertifikat ili slično) će polagati ispit iz engleskog jezika. Detaljnije informacije o polaganju testa će biti poslate svakom kandidatu e-mailom i biće istaknute na web strani IAESTE-a po završetku konkursa.

Povratak na prethodnu stranu