Za studente Univerziteta u Nišu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

· Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta
· Elektronskog fakulteta
· Prirodno-matematičkog fakulteta
· Mašinskog fakulteta
· Fakulteta zaštite na radu

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, u periodu od 16.12.2019. do 20.12.2019. godine. Za dogovor oko predaje konkursne dokumentacije (uverenje o položenim ispitima i potvrda o statusu studenta) obavezno kontaktirati IAESTE LC Niš na email.

Kandidati će krajem decembra polagati ispit iz engleskog jezika. Termini i raspored polaganja će biti poslati svakom kandidatu e-mailom po završetku konkursa.

Kontakt adresa nis@iaeste.ac.rs

Povratak na prethodnu stranu