Raspored raspodele praksi za 2008. godinu

Raspodela praksi za 2008. godinu će se obaviti od 19.03. - 21.03.2008.

Sreda, 19.03.2008. godine
u 16:00 Građevinski fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Cetvrtak, 20.03.2008. godine
u 16:00 Fizički fakultet
u 17:00 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Petak, 21.03.2008. godine
u 14:00 Saobraćajni fakultet
u 17:00 Fakultet fizičke hemije
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 15:00 Elektrotehnički fakultet
u 16:00 Tehnološko-metalurški fakultet
u 18:00 Arhitektonski fakultet
Raspodela će se vršiti na trecem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Ponedeljak, 24.03.2008. godine
u 16:00 FON
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlaštenjem.

IAESTE Srbija
Pododbor Beograd