za studente Univerziteta u Novom Sadu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

· Fakulteta Tehničkih Nauka
· Prirodno-matematičkog fakulteta
· Poljoprivrednog fakulteta
· Tehnološkog fakulteta

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu do 14.12.2012., a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid. Dokumenta možete predati svakog radnog dana zaključno sa 14.12. između 11h i 16h u Ćirpanovoj 1, prvi sprat, lokal 9.

Više informacija na www.iaeste.uns.ac.rs. Termini i raspored polaganja testa iz engleskog jezika koji će se održati sredinom januara će takođe biti objavljeni na istom web sajtu.

Ostali univerziteti