za studente Univerziteta u Beogradu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master)
IV i V godine studija Elektrotehničkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV godina studija Farmaceutskog fakulteta
IV godina studija FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije
IV godine studija Građevinskog fakulteta (Geodetski odsek - I godina Akademskih studija - Master)
IV godine studija Mašinskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master)
IV godine studija Poljoprivrednog fakulteta
III i IV godine studija PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet)
IV godine studija Rudarsko-geološkog fakulteta
IV godine studija Saobraćajnog fakulteta
IV godine studija Tehnološko-metalurškog fakulteta
IV godine studija Šumarskog fakulteta

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11 do 15 časova zaključno sa 14.12.2012. godine.

Kandidati će od 20.12. do 23.12.2012. godine polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti objavljeni na www.iaeste.ac.rs. Rezultati ispita će biti istaknuti na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku ispita.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 15.02.2013. godine.

Ostali univerziteti