za studente Univerziteta u Nišu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

· Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta
· Elektronskog fakulteta
· Prirodno-matematičkog fakulteta
· Mašinskog fakulteta
· Fakulteta zaštite na radu
· Fakulteta umetnosti

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a (Šumatovačka bb) svakog radnog dana od 11 do 13 časova u periodu od 12.12.2011. do 26.12.2011. godine.

Kandidati će krajem decembra polagati ispit iz engleskog jezika. Termini i raspored polaganja će biti istaknuti na www.iaeste-nis.org.rs po završetku konkursa. Detaljnije informacije će biti poslate svakom kandidatu e-mailom.

Ostali univerziteti