za studente Univerziteta u Novom Sadu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

· Fakulteta Tehničkih Nauka
· Prirodno-matematičkog fakulteta
· Poljoprivrednog fakulteta
· Tehnološkog fakulteta

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu do 01.12.2011., a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid. Dokumenta možete predati svakog četvrtka zaključno sa 01.12. između 18h i 19:30h u učionici 101, FTN, prvi sprat.

Više informacija na www.iaeste.uns.ac.rs. Termini i raspored polaganja testa iz engleskog jezika koji će se održati sredinom decembra će takođe biti objavljeni na istom web sajtu.

Ostali univerziteti