za studente Univerziteta u Beogradu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master)
IV i V godine studija Elektrotehničkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV godine studija Rudarsko-geološkog fakulteta
IV godine studija Saobraćajnog fakulteta
IV godine studija Tehnološko-metalurškog fakulteta
IV godine studija Građevinskog fakulteta (Geodetski odsek - I godina Akademskih studija - Master)
III i IV godine studija PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet)
IV godine studija Mašinskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master)
IV godine studija Poljoprivrednog fakulteta
IV godine studija Šumarskog fakulteta
IV godina studija FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11 do 15 časova zaključno sa 16.12.2011. godine.

Kandidati će od 22.12. do 25.12.2011. godine polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti istaknuti na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku konkursa. Detaljnije informacije će biti poslate svakom kandidatu e-mailom.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 17.02.2012. godine.

Ostali univerziteti