za studente Univerziteta u Prištini

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:
· FTN-a (Arhitektonskog, Građevinskog, Elektrotehničkog, Rudarskog, Tehnološkog i Mašinskog odseka)
· PMF-a (Biološkog, Hemijskog, Informatičkog, Fizičkog i Matematičkog odseka)
· Poljoprivrednog fakulteta

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a: Kneza Miloša br 7, 38220 Kosovska Mitrovica (zgrada Fakulteta tehničkih nauka) svakog utorka, srede i četvrtka od 12 do 14 časova zaključno sa 17.12.2009. godine.

Kandidati će krajem decembra godine polagati ispit iz engleskog jezika. Detaljnije informacije o polaganju testa (termin i raspored polaganja) će biti poslate svakom kandidatu e-mailom i biće istaknute na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku konkursa.

Ostali univerziteti