za studente Univerziteta u Novom Sadu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

· Fakulteta Tehničkih Nauka
· Prirodno-matematičkog fakulteta
· Poljoprivrednog fakulteta
· Tehnološkog fakulteta

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu do 15.12.2010. , a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid zaključno sa 20.12.2010. godine. Tačno vreme i mesto predaje dokumenata biće istaknuto na www.iaeste.ns.ac.rs i poslato svakom kandidatu na e-mail. Na isti način kandidati će biti informisani o terminima polaganja testa iz engleskog jezika koji će se održati u drugoj polovini decembra.

Ostali univerziteti