za studente Univerziteta u Kragujevcu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

· Fakulteta inženjerskih nauka,
· Fakulteta medicinskih nauka (studija farmacije),
· Prirodno-matematičkog fakulteta,
· Filološko-umetničkog fakulteta (odsek za arhitekturu)
· Agronomskog fakulteta - Čačak,
· Fakulteta tehničkih nauka - Čačak i
· Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo - Kraljevo

Konkurs je otvoren do 30.12.2021. godine.

Povratak na prethodnu stranu