Za studente Univerziteta u Prištini

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:
· FTN-a (Arhitektonskog, Građevinskog, Elektrotehničkog, Rudarskog, Tehnološkog i Mašinskog odseka)
· PMF-a (Biološkog, Hemijskog, Informatičkog, Fizičkog i Matematičkog odseka)
· Poljoprivrednog fakulteta

Povratak na prethodnu stranu