za studente Univerziteta u Beogradu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master i IV godine integrisanih studija)
IV i V godine studija Elektrotehničkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godina studija Farmaceutskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godina studija FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Građevinskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija, Geodetski odsek - I i II godina Master studija)
IV i V godine studija Mašinskog fakulteta (I i II godina Akademskih studija - Master)
IV i V godine studija Poljoprivrednog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet)
IV i V godine studija Rudarsko-geološkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Saobraćajnog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Tehnološko-metalurškog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Šumarskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 05.02.2021. godine.

Povratak na prethodnu stranu