Za studente Univerziteta u Beogradu

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master)
IV i V godine studija Elektrotehničkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godina studija Farmaceutskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godina studija FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Građevinskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija, Geodetski odsek - I i II godina Master studija)
IV i V godine studija Mašinskog fakulteta (I i II godina Akademskih studija - Master)
IV i V godine studija Poljoprivrednog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet)
IV i V godine studija Rudarsko-geološkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Saobraćajnog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Tehnološko-metalurškog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
IV i V godine studija Šumarskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11 do 15 časova zaključno sa 16.12.2016. godine.

Kandidati će krajem decembra polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti objavljeni na www.iaeste.ac.rs. Rezultati ispita će biti istaknuti na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku ispita.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 17.02.2017. godine.

Povratak na prethodnu stranu