Za studente Univerziteta u Prištini

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:
· FTN-a (Arhitektonskog, Građevinskog, Elektrotehničkog, Rudarskog, Tehnološkog i Mašinskog odseka)
· PMF-a (Biološkog, Hemijskog, Informatičkog, Fizičkog i Matematičkog odseka)
· Poljoprivrednog fakulteta

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a o terminu i mestu predaje dokumentacije ćete biti naknadno obavešteni.

Kandidati će krajem decembra godine polagati ispit iz engleskog jezika. Detaljnije informacije o polaganju testa (termin i raspored polaganja) će biti poslate svakom kandidatu e-mailom i biće istaknute na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku konkursa.

Povratak na prethodnu stranu