Raspored raspodele praksi za 2012. godinu

Raspodela praksi za 2012. godinu će se obaviti od 06.03. - 10.03.2012. godine. Svim kandidatima će e-mail informacija sa instrukcijama za pregled obezbedjenih mesta za usavršavanje biti poslata u utorak 06.03. tokom dana zbog nastalih tehničkih problema!

Utorak, 06.03.2012. godine
u 15:00 Rudarsko-geološki fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Sreda, 07.03.2012. godine
u 13:00 Hemijski fakultet
u 14:00 Saobraćajni fakultet
u 15:00 Mašinski fakultet
u 16:00 Fizički fakultet
u 16:00 Matematički fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Četvrtak, 08.03.2012. godine
u 15:00 FON
u 16:00 Šumarski fakultet
u 16:00 Poljoprivredni fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 18:00 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Petak, 09.03.2012. godine
u 17:00 Tehnološko-metalurški fakultet
u 18:00 Građevinski fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Subota, 10.03.2012. godine
u 11:00 Elektrotehnički fakultet
u 13:00 Arhitektonski fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlaštenjem.

Pododbor IAESTE Beograd