Raspored raspodele praksi za 2011. godinu

Zbog tehničkih problema raspodela mesta po fakultetima je pomerena i obaviće se u periodu od 03.03. - 05.03.2011. godine. Svim kandidatima će e-mail informacija sa instrukcijama za pregled obezbedjenih mesta za usavršavanje biti poslata tokom dana.

Četvrtak, 03.03.2011. godine
u 15:00 Biološki fakultet
u 16:00 Fakultet fizičke hemije
u 16:30 Hemijski fakultet
u 17:00 FON
u 18:00 Šumarski fakultet

Petak, 04.03.2011. godine
u 15:00 Poljoprivredni fakultet
u 15:30 Mašinski fakultet
u 16:00 Fizički fakultet
u 17:00 Saobraćajni fakultet
u 17:30 Rudarsko-geološki fakultet
u 18:00 Matematički fakultet
u 18:30 Tehnološko-metalurški fakultet

Subota, 05.03.2011. godine
u 11:00 Građevinski fakultet
u 12:00 Elektrotehnički fakultet
u 15:00 Arhitektonski fakultet

Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlaštenjem.

Pododbor IAESTE Beograd