Polaganje ispita iz engleskog jezika (za studente Univerziteta u Beogradu)

Obaveštavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za usavršavanje u inostranstvu i verifikovali svoju prijavu da će se test iz engleskog jezika održati u kancelariji IAESTE-a u periodu od 24. do 26.12.2009. godine i to:

Četvrtak 24.12.2009.

 • 09 - 10 sati Poljoprivredni fakultet
 • 10 - 11 sati Mašinski i Fakultet za fizičku hemiju
 • 11 - 13 sati Saobraćajni fakultet*
 • 14 - 15 sati RGF i Fizički fakultet
 • 15 - 16 sati Matematički fakultet
 • 16 - 18 sati Šumarski i Gradjevinski fakultet*
 • Petak 25.12.2009.

 • 09 - 12 sati Biološki fakultet*
 • 12 - 13:30 sati FON*
 • 14 - 18 sati ETF*
 • Subota 26.12.2009.

 • 09 - 11 sati Hemijski fakultet, TMF* i Saobraćajni fakultet (Vazdušni smer)
 • 11 - 18 sati Arhitektonski fakultet*

*Detaljan raspored u okviru predvidjene satnice će biti poslat svakom kandidatu e-mailom.