Raspored raspodele praksi za 2009. godinu

Raspodela praksi za 2009. godinu će se obaviti od 26.02. - 28.02.2009. godine

Četvrtak, 26.02.2009. godine
u 15:00 Geografski fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Petak, 27.02.2009. godine
u 11:00 Rudarsko-geološki fakultet
u 11:30 Fakultet fizičke hemije
u 12:00 Šumarski fakultet
u 13:00 Hemijski fakultet
u 14:00 FON
u 15:00 Saobraćajni fakultet
u 15:30 Poljoprivredni fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 16:00 Tehnološko-metalurški fakultet
u 17:30 Matematički fakultet
u 18:30 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Subota, 28.02.2009. godine
u 11:00 Elektrotehnički fakultet
u 13:00 Građevinski fakultet
u 14:00 Fizički fakultet
u 15:00 Arhitektonski fakultet
Raspodela će se vršiti na trećem spratu u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlaštenjem.

Pododbor IAESTE Beograd