Informacija

Zbog tehničkih problema e-mail informacija sa instrukcijama za pregled obezbedjenih mesta za usavršavanje će biti poslata svim kandidatima tokom dana, 24.2.2009. Raspodela mesta po fakultetima će se obaviti krajem sedmice, a detaljan raspored će takodje biti objavljen tokom današnjeg dana.