Polaganje ispita iz engleskog jezika

Obaveštavaju se kandidati koji su se prijavili na konurs za usavršavanje u inostranstvu i verifikovali svoju prijavu da će se test iz engleskog jezika održati u kancelariji IAESTE-a u periodu od 24. do 26.12.2008. godine i to:

Sreda 24.12.2008.

 • 10 - 11 sati RGF, Mašinski, Poljoprivredni i Geografski fakultet
 • 11 - 19 sati Arhitektonski fakultet*
 • Četvrtak 25.12.2008.

 • 10 - 13 sati TMF*
 • 13 - 14 sati Matematički fakultet
 • 15 - 19 sati ETF*
 • Petak 26.12.2008.

 • 10 - 11 sati Fizički fakultet
 • 11 - 12 sati Šumarski fakultet
 • 12 - 13 sati FON
 • 13 - 14 sati Biološki fakultet
 • 15 - 16 sati Gradjevinski fakultet
 • 16 - 17 sati Hemijski fakultet i Fakultet za fizičku hemiju
 • 17 - 18 sati Saobraćajni fakultet

*Detaljan raspored u okviru predvidjene satnice će biti poslat svakom kandidatu e-mailom.