Konkurs

(za studente Univerziteta u Beogradu)

Za slanje studenata tehničkih fakulteta, šumarstva, poljoprivrede i PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizicko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet), na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2009. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- da su REDOVNI STUDENTI koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
- da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
- da vladaju jednim od sledecih stranih jezika: engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim ili španskim;
- da nisu stariji od 28 godina.

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master)
IV godine studija Elektrotehničkog fakulteta
IV godine studija Rudarsko-geološkog fakulteta
IV godine studija Saobraćajnog fakulteta
IV godine studija Tehnološko-metalurškog fakulteta
IV godine studija Građevinskog fakulteta (Geodetski odsek - I godina Akademskih studija - Master)
III i IV godine studija PMF-a
IV godine studija Mašinskog fakulteta (I godina Akademskih studija - Master)
IV godine studija Poljoprivrednog fakulteta
IV godine studija Šumarskog fakulteta
IV godina studija FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije

Neophodno je popuniti "on-line" prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11 do 15 časova zaključno sa 19.12.2008. godine.

Kandidati će 23.12. do 25.12.2008. godine polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti istaknuti na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku konkursa. Detaljnije informacije će biti poslate svakom kandidatu e-mailom.

Sredstva za plaćanje putnih troškova studenti će obezbediti sami ili uz eventualnu pomoć svojih stipenditora ili sponzora.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 20.02.2009. godine.