Raspored raspodele praksi za 2024. godinu

Svim kandidatima koji su se prijavili i ispunjavaju uslove konkursa će najkasnije dan pre raspodele biti poslat e-mail sa informacijama i instrukcijama za pregled obezbeđenih mesta za usavršavanje u toku 2024. godine. Raspodela praksi studentima će se obaviti u periodu od 23.02. do 26.02.2024. godine i to:

 • Univerzitet u Kragujevcu - 23.02.2024.
 • Univerzitet u Prištini - 23.02.2024.
 • Univerzitet u Beogradu - 24.02.2024.
 • Univerzitet u Novom Sadu - 24.02.2024.
 • Univerzitet u Nišu - 25.02.2024.
 • Ostali univerziteti i visoke škole - 26.02.2024.

Za studente sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu raspodela će se obaviti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat. u subotu, 24.02.2024. godine prema sledećem rasporedu:

   u 10:00 Saobraćajni fakultet
   u 11:00 Arhitektonski fakultet
   u 12:00 Mašinski fakultet
   u 13:00 Elektrotehnički fakultet
   u 14:00 Tehnološko-metalurški fakultet

Za studente ostalih fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i ostalih Univerziteta u Srbiji raspodela praksi će se obaviti putem emaila.

Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlašćenjem.

Za sve nedoumice u vezi raspodele praksi pišite isključivo na konkurs@iaeste.ac.rs