Raspored raspodele praksi za 2022. godinu

Raspodela praksi studentima Beogradskog Univerziteta za 2022. godinu će se obaviti u sredu, 23.02.2022. godine i to:

u 14:00 Mašinski fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 15:00 Elektrotehnički fakultet
u 16:00 Tehnološko-metalurški fakultet
u 17:00 Arhitektonski fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

E-mail sa informacijama i instrukcijama za pregled obezbeđenih mesta za usavršavanje će biti poslat svim prijavljenim kandidatima (najkasnije dan pre raspodele).

Za studente ostalih fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i ostalih Univerziteta u Srbiji raspodela praksi će se obaviti putem emaila.

Napomena:
Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlašćenjem.

Za sve nedoumice u vezi raspodele praksi pišite isključivo na konkurs@iaeste.ac.rs