Raspored raspodele praksi za 2020. godinu

Zbog tehničkih problema mejl sa instrukcijama možete očekivati tek kasnije u toku večeri!

Raspodela praksi studentima Beogradskog Univerziteta za 2020. godinu će se obaviti od 19.02. - 21.02.2020. godine, a detaljan raspored će biti objavljen u toku večeri.

Sreda, 19.02.2020. godine
u 13:30 Matematički fakultet
u 14:00 FON
u 14:30 Rudarsko-geološki fakultet
u 15:00 VIŠER
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Četvrtak, 20.02.2020. godine
u 13:00 Saobraćajni fakultet
u 13:30 Fakultet za fizičku hemiju
u 14:00 Farmaceutski fakultet
u 14:30 Građevinski fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 15:00 Mašinski fakultet
u 16:30 Arhitektonski fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

Petak, 21.02.2020. godine
u 12:30 Poljoprivredni fakultet
u 13:00 Hemijski fakultet
u 13:30 Šumarski fakultet
u 14:00 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 15:00 Tehnološko-metalurški fakultet
u 17:00 Elektrotehnički fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

E-mail sa informacijama i instrukcijama za pregled obezbeđenih mesta za usavršavanje će biti poslat svim prijavljenim kandidatima (dan pre raspodele).

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlašćenjem.

Pododbor IAESTE Beograd