Polaganje ispita iz engleskog jezika (za studente Univerziteta u Beogradu)

Obaveštavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za usavršavanje u inostranstvu i verifikovali svoju prijavu da će se test intervju iz engleskog jezika održati u kancelariji IAESTE-a u periodu od 28. do 30.12.2019. godine i to:

Subota 28.12.2019.

 • 13 - 17 sati Arhitektonski fakultet i to:
  - 13-14 prezimena na slovo A-Đ
  - 14-15 prezimena na slovo G-Ma
  - 15-16 prezimena na slovo Mi-P
  - 16-17 prezimena na slovo R-Vi
  - 17-18 prezimena na slovo Vu-Ž
 • 17 - 18 sati Biološki i Građevinski fakultet
 • u 18 sati Saobraćajni i Matematički fakultet i VIŠER
 • Nedelja 29.12.2019.

  • 10 - 11 sati Poljoprivredni i Šumarski fakultet
  • 11 - 13 sati ETF i to:
   - 11-12 prezimena na slovo I-M
   - 12-13 prezimena na slovo O-Z
  • u 13 sati FON, RGF i Fakultet za fizičku hemiju
  • u 14 sati Hemijski i Farmaceutski fakultet
  • 14 - 17 sati TMF i to:
   - 14-15 prezimena na slovo B-K
   - 15-16 prezimena na slovo M-P
   - 16-17 prezimena na slovo S-V
  • 17 - 18 sati Mašinski fakultet

  Studenti koji su prilikom prijave priložili uverenje (TOEFL, IELTS, Cambridge...) ne treba sada da prisustvuju ispitu i biće obavešteni mejlom o narednim koracima.

  Polaganje ispita je moguće samo uz indeks i ličnu kartu u naznačenim terminima.

  Za sve nedoumice u vezi termina pišite isključivo na konkurs@iaeste.ac.rs