Raspored raspodele praksi za 2019. godinu

Raspodela praksi studentima Beogradskog Univerziteta za 2019. godinu će se obaviti od 28.02. - 02.03.2019. godine, a detaljan raspored će biti objavljen u toku večeri.

Četvrtak, 28.02.2019. godine
u 14:00 Šumarski fakultet
u 14:30 Matematički fakultet
u 15:00 Poljoprivredni fakultet
u 15:30 Hemijski fakultet
u 16:00 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Petak, 01.03.2019. godine
u 11:30 Fakultet za fizičku hemiju
u 12:00 FON
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 12:30 Građevinski fakultet
u 13:30 Rudarsko-geološki fakultet
u 14:00 Mašinski fakultet
u 15:30 Tehnološko-metalurški fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

Subota, 02.03.2019. godine
u 11:00 Saobraćajni fakultet
u 11:30 Farmaceutski fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 13:00 Elektrotehnički fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

E-mail sa informacijama i instrukcijama za pregled obezbeđenih mesta za usavršavanje će biti poslat svim prijavljenim kandidatima (dan pre raspodele).

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlašćenjem.

Pododbor IAESTE Beograd