Raspored raspodele praksi za 2018. godinu

Raspodela praksi studentima Beogradskog Univerziteta za 2018. godinu će se obaviti od 02.03. - 05.03.2018. godine.

Zbog tehničkih problema e-mail informacija sa instrukcijama za pregled obezbedjenih mesta za usavršavanje će biti poslata svim kandidatima u toku narednih par dana. Raspodela mesta po fakultetima će početi u petak, a detaljan raspored će biti objavljen ovde tokom dana.

Petak, 02.03.2018. godine
u 14:00 Poljoprivredni fakultet
u 14:30 FON
u 15:00 Šumarski fakultet
u 15:30 Fizički fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

Subota, 03.03.2018. godine
u 10:30 Matematički fakultet
u 11:00 Građevinski fakultet
u 12:00 Fakultet za fizičku hemiju
u 13:00 Farmaceutski fakultet
u 13:30 Saobraćajni fakultet
u 14:00 Hemijski fakultet
u 14:30 Rudarsko-geološki fakultet
u 15:00 Mašinski fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

Nedelja, 04.03.2018. godine
u 09:00 Arhitektonski fakultet
u 13:00 Elektrotehnički fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

Ponedeljak, 05.03.2018. godine
u 14:00 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 15:00 Tehnološko-metalurški fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

E-mail sa informacijama i instrukcijama za pregled obezbeđenih mesta za usavršavanje će biti poslat svim prijavljenim kandidatima (dva dana pre raspodele).

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlašćenjem.

Pododbor IAESTE Beograd