Raspored raspodele praksi za 2017. godinu

Raspodela praksi studentima Beogradskog Univerziteta za 2017. godinu će se obaviti od 25.02. - 28.02.2017. godine.

Subota, 25.02.2017. godine
u 11:00 Farmaceutski fakultet
u 12:00 Građevinski fakultet
u 13:00 Poljoprivredni fakultet
u 14:00 Rudarsko-geološki fakultet
u 15:00 Mašinski fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

Nedelja, 26.02.2017. godine
u 09:00 Arhitektonski fakultet
u 14:00 Elektrotehnički fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

Ponedeljak, 27.02.2017. godine
u 12:00 FON
u 12:30 Šumarski fakultet
u 13:00 Hemijski fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

u 14:00 Fakultet za fizičku hemiju
u 18:00 Tehnološko-metalurški fakultet
Raspodela će se vršiti u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, III sprat.

Utorak, 28.02.2017. godine
u 12:30 Matematički fakultet
u 13:00 Biološki fakultet
Raspodela će se vršiti u kancelariji IAESTE-a, Karnegijeva 4, I sprat.

E-mail sa informacijama i instrukcijama za pregled obezbeđenih mesta za usavršavanje će biti poslat svim prijavljenim kandidatima.

Napomena:
Raspodeli prisustvuju studenti koji su položili ispit iz stranog jezika. Ukoliko je neko sprečen da prisustvuje raspodeli u gore naznačenim terminima, može da pošalje zamenu sa potpisanim ovlašćenjem.

Pododbor IAESTE Beograd