Polaganje ispita iz engleskog jezika (za studente Univerziteta u Beogradu)

Obaveštavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za usavršavanje u inostranstvu i verifikovali svoju prijavu da će se test intervju iz engleskog jezika održati u kancelariji IAESTE-a u periodu od 24. do 26.12.2015. godine i to:

Četvrtak 24.12.2015.

 • 09 - 10 sati Fizički, Poljoprivredni i Saobraćajni fakultet
 • 10 - 11 sati Hemijski i Fakultet za fizičku hemiju
 • 11 - 12 sati Biološki fakultet
 • 12 - 13 sati Gradjevinski fakultet
 • 14 - 15 sati Šumarski fakultet
 • 15 - 16 sati RGF i Matematički fakultet
 • 16 - 17 sati TMF (prezimena od N-V)
 • 17 - 18 sati TMF (prezimena od B-M)
 • Petak 25.12.2015.

 • 09 - 10 sati Farmaceutski fakultet(prezimena od A-N)
 • 10 - 11 sati Farmaceutski fakultet(prezimena od P-V)
 • 11 - 12 sati FON
 • 12 - 13 sati Mašinski fakultet
 • 14 - 18 sati ETF
  - 14-15 prezimena na B-D
  - 15-16 prezimena na G-Ma
  - 16-17 prezimena na Mi-Si
  - 17-18 prezimena na S, T, V, Z, Ž i Dž
 • Subota 26.12.2015.

 • 10 - 17 sati Arhitektonski fakultet
  - 10-11 prezimena na slovo B-D
  - 11-12 prezimena na slovo Đ-J
  - 12-13 prezimena na slovo K-Mi
  - 14-15 prezimena na slovo Ml-Pa
  - 15-16 prezimena na slovo Pe-St
  - 16-17 prezimena na slovo Su-Ž

Polaganje ispita je moguće isključivo uz indeks i ličnu kartu u naznačenim terminima.
Za sve nedoumice u vezi termina pišite isključivo na konkurs@iaeste.ac.rs